advokát . advocate . rechtsanwalt . ügyvéd
O NÁS

Sme advokátska kancelária s mnohorodými odbornými
skúsenosťami, zapísaná v
zozname advokátov vedenom
Slovenskou advokátskou
komorou pod číslom 4186 od roku 2005. JUDr. Peter Kubik je aj insolvenčným správcom zapísaným v zozname vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom S1223 od roku 2008 pre Trnavský kraj.
 
www.judrkubik.sk
 
SLUŽBY


Poskytujeme našim klientom právne služby predovšetkým v nasledujúcich oblastiach práva v slovenskom, maďarskom, anglickom a nemeckom jazyku:

Obchodné právo - vymáhanie pohľadávok, príprava zmluvných dokumentov, zakladanie, zmeny a zrušenie obchodných spoločností, príprava právnych stanovísk a analýz, zastupovanie v konaní pred súdmi a inými orgánmi verejnej správy vrátane prípravy súdnych podaní

Občianske právo - vymáhanie pohľadávok, vrátane pohľadávok z titulu náhrady škody a bezdôvodného obohatenia, príprava zmluvných dokumentov, najmä ohľadne nehnuteľností, zastupovanie v konaní pred súdmi vrátane prípravy súdnych podaní, poskytovanie právnych služieb v oblasti rodinného práva (rozvody, výživné) a ochrany osobnosti

Insolvenčné právo - riešenie úpadku formou konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania vrátane výkonu funkcie konkurzného a reštrukturalizačného správcu.

Poskytnutie právnych služieb v iných odvetviach práva zabezpečujeme v spolupráci so špecialistami na dané právne odvetvie.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

ÚRADNÉ HODINY SPRÁVCU

Pondelok - Piatok od 8.30 hod. do 11.30 hod. a od 12.00 hod. do 15.00 hod.

ADRESA


Zväčšiť mapu 

JUDr. Peter Kubik

Sídlo
Poľná 9
929 01 Dunajská Streda

Kancelária
Hlavná 48
929 01 Dunajská Streda
Tel.: 031 550 13 87


KONTAKT

JUDr. Peter Kubik
Mobil: 0903539351
E-mail: kubik@judrkubik.sk
JUDr. Juraj Czirfusz
Mobil: 0905661308

Tel. / Fax: 0312700230

Copyright 2010 JUDr. Peter Kubik - všetky práva vyhradené
www.judrkubik.sk
webdesign: 123design.sk